8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Sang tên sổ đỏ đất của hộ gia đình

I. Cơ sở pháp lý -  Luật Đất đai năm 2013; -  Luật Công chứng năm 2014; -  Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; -  Thông tư số ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Sang tên sổ đỏ do nhận tặng cho

I. Cơ sở pháp lý - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai năm 2013 ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thay đổi thông tin cá nhân trong sổ đỏ

I Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. - Thông tư 24/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2014. II. Nội ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Sang tên sổ đỏ do nhận thừa kế

Cơ sở pháp lý Luật Đất đai năm 2013; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Thông tư số 24/2014/TT-BTC về hồ sơ địa ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục đăng ký biến động do giảm diện tích do bị sạt lở

     I Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2013 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Thông tư 24/2014/TT-TNMT hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2013. Thông tư ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục đăng ký biến động trong trường hợp thay đổi họ tên người sử dụng đất

 I Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2013 NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Thông tư 24/2014/TT-TNMT hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2013. Thông tư 19/2015/TT-TNMT sửa ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Sang tên sổ đỏ thành tài sản chung của hai vợ chồng

I Cơ sở pháp lý. Luật hôn nhân và gia đình 2014. Luật đất đai 2013. Nghị định 43/2014/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Thông tư 24/2014/TT-TNMT hướng dẫn thi hành ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Cơ sở pháp lý Luật Đất đai năm 2013; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Thông tư số 24/2014/TT-BTC về hồ sơ địa ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Cấp lại trang bổ sung của sổ đỏ

I. Căn cứ pháp lý - Luật đất đai năm 2013. - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung bởi ...
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2