8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho đất được giao không đúng thẩm quyền

Căn cứ pháp lý Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật Đất đai; Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 140/2016/NĐ-CP Quy định về ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp đất

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật Đất đai 2013 - bộ luật dân sự 2015 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định 21/2021/NĐ-CP, - Luật Nhà ở 2014 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Thế nào là ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục chuyển đổi đất thương mại dịch vụ sang đất ở

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. Luật Đất đai năm 2013 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Căn ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Tặng cho quyền sử dụng đất giữa anh, chị, em ruột

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật Đất đai 2013 - Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2014 - Bộ luật dân sự năm 2015 - Luật công ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Căn cứ pháp lý Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nội dung  II.1. Trường hợp không thay đổi ranh giới thửa đất và không có tranh chấp Trong trường hợp này, ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

CẤP SỔ ĐỎ TRÁI PHÁP LUẬT BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Luật đất đai năm 2013 + Nghị định 43/2014/NĐ-CP     II. Nội dung tư vấn: 1, Các trường hợp thu hồi sổ đỏ hiện nay Theo quy định tại Khoản 2 ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

THỦ TỤC SANG TÊN SỔ HỒNG CĂN HỘ CHUNG CƯ MỚI NHẤT

I. Căn cứ pháp lý - Luật đất đai năm 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Luật nhà ở năm 2014; - Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

I. Căn cứ pháp lý - Luật đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đất đai; - Nghị định 45/2014/NĐ-CP - Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

I. Cơ sở pháp lý Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2014; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều ...
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2