8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Cơ sở pháp lý. Luật đất đai 2013 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020; Luật Nhà ở 2014; Luật Kinh doanh bất ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Đất lấn, chiếm có được cấp Sổ đỏ không?

Theo Luật Đất đai 2013 đất lấn, chiếm là vi phạm pháp luật. Vậy, trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thì đất lấn chiếm có được cấp Sổ ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỂ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT MỚI NHẤT

I. Cơ sở pháp lý. - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015; - Căn cứ vào Luật đất đai 2013; - Căn cứ vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA NHÀ ĐẤT SAU KHI LY HÔN

I. Căn cứ pháp lý - Luật hôn nhân và gia đình 2014; - Luật Đất đai 2013; - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; - Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cháy thì có được cấp lại hay không?

I, Căn cứ pháp lý.         Luật đất đai 2013. Nghị định số 43/ 2014/ NĐ-CP. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. II, Nội dung tư vấn. Khoản 16, Điều 3 Luật Đất Đai ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

         Hiện nay các việc đăng ký cũng như thực hiện các giao dịch liên quan nhà đất được quy định tại nhiều văn bản khác nhau như: ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục sang tên sổ đỏ bằng giấy chuyển nhượng viết tay không công chứng

Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay có giá trị không            Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:     ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Cấp Giấy chứng nhận cho Doanh nghiệp thuê đất trả tiền 01 lần

Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào, sau đây Luật Đại An Phát xin tư vấn như sau: I. Cơ sở pháp lý: -    Luật đất ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Vậy trình trự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào. Sau đây Luật Đại An Phát xin tư vấn như sau: I. Cơ sở pháp lý: - Luật Đất ...
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2