8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
8xbet ggLiên kết đăng nhập

CẤP SỔ ĐỎ CHO CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ KHÔNG CÓ GIẤY TỜ

1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế

  ↵ Sau thời điểm mở thừa kế, đề thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người đã chết sang người thừa kế có hai loại thủ tục là ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

          Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các trường hợp chuyển mục đích ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục thừa kế đất đai

          Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ           Để khai nhận di sản thừa kế, người khai nhận cần chuẩn bị 01 (một) bộ ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục đặt cọc mua nhà đất

I/ Cở sở pháp lý - Bộ luật dân sự 2015 - Luật đất đai 2013 - Luật nhà ở 2014 - Luật công chứng 2014, sửa đổi bổ sung 2018 II/ Nội dung tư vấn   ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ

           1. Trình tự, thủ tục xóa nợ           Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ           Người sử dụng đất chuẩn ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư mini

I. Cơ sở pháp lý Tại Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về thuật ngữ “chung ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư

I.  Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai năm 2013; - Luật Công chứng năm 2014; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; - Thông tư số ...
8xbet ggLiên kết đăng nhập

Sang tên sổ đỏ đối với đất trồng lúa

Cơ sở pháp lý Luật Đất đai năm 2013; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Thông tư số 24/2014/TT-BTC về hồ sơ địa ...
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2